Zdjęcie

Ośrodek jest szczególną formą wsparcia dziennego pobytu dla nieaktywnych zawodowo Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Góra, którzy ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych a także zapewnia miejsca w mieszkaniach chronionych osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.


NAJNOWSZE WYDARZENIA

DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Europejski „Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych” ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób niepełnosprawnych. Osoby dotknięte niepełnosprawnością są takie samy jak my wszyscy, tak samo: czują, kochają, złoszczą się, dzielą się z inny…

Czytaj więcej
Święto Konstytucji 3 Maja

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja Seniorzy naszego Ośrodka, chcąc uczcić to wielkie wydarzenie historyczne wykonali własnoręcznie kotyliony okolicznościowe w barwach biało - czerwonych. Podczas prac ręcznych wspólnie wspominali "majówki" z minionych lat.

Czytaj więcej

Obraz

„PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020
Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00 Infrastruktura spójności społecznej | Działanie: RPDS.06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Poddziałanie: RPDS.06.01.01. Inwestycje w infrastrukturę społeczną - konkursy horyzontalne”