Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kontakt - Ośrodek dla Seniorów w Górze

Zapraszamy do kontaktu z nami

Skontaktuj się

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze

ul. Tadeusza Kościuszki 33, 35
56-200 Góra (woj. dolnośląskie)

tel. 65 511 49 08 lub 602 675 078
e-mail: info@odposimch.pl


Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze zaprasza do skorzystania ze wsparcia w formie dziennego pobytu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.Skrzynka podawcza

Do Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze dokumenty elektroniczne można dostarczać korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, która dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/ODPGORA/skrytka ESP lub przesłać na adres skrzynki e-mail: odposimch@gora.com.pl