Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze informuje, iż do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę WAYKIKI Waldemar Zawidzki.

2020-12-14Załączniki: