W dniu 11 stycznia 2019r. kierownik Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze Katarzyna Maksymczuk spotkała się z Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” Gmina Góra – Niechlów – Wąsosz Jolantą Wrotkowską. Celem spotkania było omówienia współpracy w ramach partnerstwa przy realizacji Projektu nr RPDS.06.01.01-02-0013/17 Przebudowa budynku byłego Internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych i mieszkań chronionych.

Panie ustaliły, iż przedstawiciele w/w Grupy Działania będą odwiedzały seniorów uczestniczących w zajęciach dziennego pobytu  i będą prowadziły zajęcia z rękodzielnictwa.

Dodatkowo Pani Prezes przychyliła się do propozycji przeprowadzania pogadanek prozdrowotnych, których terminy będą ustalone w późniejszym czasie.

Na zakończenie spotkania ustalono termin pierwszych zajęć warsztatowych na dzień 19 lutego 2019 roku.

2019-06-28