W dniu 8 stycznia 2019r. kierownik Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze Katarzyna Maksymczuk spotkała się ze Starostą Górowskim Piotrem Wołowiczem. Celem spotkania było omówienia współpracy w ramach partnerstwa przy realizacji Projektu nr RPDS.06.01.01-02-0013/17 Przebudowa budynku byłego Internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych i mieszkań chronionych.

W trakcie spotkania ustalono, iż Powiat Górowski zatrudni na umowę zlecenie psychologa Katarzynę Bretsznajder, która zapewni wsparcie psychologiczne dla seniorów zrzeszonych w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze.

Dodatkowo ustalono, iż zgodnie z założeniami projektowymi kierownik Ośrodka zabezpieczy dwa miejsca w mieszkaniach chronionych na potrzeby młodych osób opuszczających pieczę zastępczą.

Na zakończenie spotkania ustalono iż w najbliższym terminie kierownik Ośrodka celem omówienia szczegółowych warunków współpracy spotka się z Panią psycholog Katarzyną Bretsznajder oraz z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze Bożeną Mertą.

2019-06-28