W dniu dzisiejszym tj. 21 marca 2019r. – czwartek, kierownik Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze spotkała się z Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Górze, Panią Danutą Biernacką celem omówienia warunków współpracy.

Pani Dyrektor zaproponowała, że pracownicy Biblioteki będą przychodzić do Ośrodka i zachęcać seniorów do czytania, będą przedstawiać prelekcje, prezentacje na temat nowości w literaturze.

Dodatkowo Panie ustaliły, że również seniorzy będą chodzić do biblioteki na wcześniej zapowiedziane spotkania z interesującymi ludźmi.

Po zakończeniu w/w rozmów współpracę można uznać za rozpoczętą.

2019-06-28