Od dziś można głosować na zadania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021.

BARDZO PROSIMY O ODDANIE SWEGO GŁOSU NA ZADANIE:

Utworzenie „Sali aktywnej terapii dla seniorów” w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze.

JAK GŁOSOWAĆ:

Głosowanie trwać będzie od 9 do 23 października 2020 roku.

Głosować można tylko i wyłącznie za pomocą Karty do głosowania (do pobrania w Punkcie Informacyjnym UMiG w Górze, w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych przy ul. Kościuszki 33-35 oraz ze strony www.gora.com.pl, w zakładce Budżet Obywatelski). Każda osoba może oddać tylko jeden głos stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok zadania, na które oddaje się głos. Karta do głosowania dla swej ważności wymaga własnoręcznego podpisu głosującego.

 

Wypełnioną kartę do głosowania można wrzucić do urny w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze, można dostarczyć ją do Ośrodka Dziennego Pobytu Osób starszych i Mieszkań Chronionych lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres budzetobywatelski@gora.com.pl, w formie skanu oryginału karty do głosowania, zapisanego w formacie zapisu *JPEG.

UWAGA!

Głosować mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zameldowane na terenie Gminy Góra.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU!!!

2020-10-09