OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH

I MIESZKAŃ CHRONIONYCH W GÓRZE

 

Od 3 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r., które zobowiązuje kierownika jednostki do delegowania urzędników do wykonywania pracy zdalnej. Dostosowując się do tych zaleceń Kierownik ODPOSIMCH w Górze mając na uwadze, iż mogą zdarzyć się sytuacje, które będą wymagały natychmiastowej interwencji informuje, że nadal będzie można ważne sprawy zrealizować osobiście w Ośrodku.

Mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo mieszkańców i podopiecznych Ośrodka jak i pracowników realizujących swoje zadania prosimy o zastosowanie poniższych zasad.

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny to pierwsza rekomendowana ścieżka kontaktu z pracownikami Ośrodka, którzy udzielą Państwu wyczerpujących informacji o sposobie załatwienia sprawy.

Ogólny numer kontaktowy do ODPOSIMCH w Górze: (65) 51149 08 lub 602675078

Mieszkania chronione: 602675886.

Kontakt mailowy

Wszelkie zapytania można kierować również za pomocą poczty e-mail na adres odposimch@gora.com.pl

Złożenie dokumentów za pomocą ePUAP

Do ODPOSIMCH w Górze dokumenty elektroniczne można dostarczać korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, która dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/ODPGORA/ skrytka ESP

Korzystanie z usług poczty lub firmy kurierskiej

Jeżeli chcą Państwo wyłącznie dostarczyć dokumenty do ODPOSIMCH w Górze można to zrobić wysyłając je za pomocą poczty lub zamawiając usługę kurierską do domu.

Adres do korespondencji:

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych ,

ul. T. Kościuszki 33 – 35 , 56 – 200 Góra.

 

Ponadto istnieje możliwość pozostawiania dokumentacji w skrzynce podawczej umieszczonej w korytarzu, obok drzwi do biura Ośrodka przy ul. T. Kościuszki 33.

Obsługa bezpośrednia – tylko w uzasadnionych przypadkach

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Klienci zewnętrzni podlegają procedurze ewidencji, dezynfekcji rąk i mierzenia temperatury, a także bezwzględnemu obowiązkowi zakrywania ust i nosa w czasie obsługi.

2020-11-06