STUDIO FILMOWE DOGFILM w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych

i Mieszkań Chronionych w Górze

            W ramach promocji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego ojewództwa Dolnośląskiego, Ośrodek odwiedził Paweł Nazaruk z DogFilm Studio Filmowe z Warszawy. Celem wizyty było zebranie materiałów do spotu reklamowego promującego fundusze europejskie w województwie dolnośląskim. Producent w/w spotu przebywał w Ośrodku od godz. 10,00 do godz.14,00. Swoją pracę rozpoczął od przeprowadzenia wywiadów z trzema losowo wybranymi podopiecznymi. Po zebraniu materiału z wywiadów Pan Paweł przystąpił do nagrywania zajęć odbywających się w Ośrodku. trakcie nagrania był czas na gimnastykę, terapię zajęciową, gry stolikowe i tańce. Nagranie zakończyło się wspólnym wyjściem do naszego jakże pięknego ogrodu. Dzień upłynął bardzo szybko, Pan Paweł był zachwycony naszym Ośrodkiem i atmosferą w nim panującą, stwierdził, iż najchętniej do spotu reklamowego przeznaczył by cały nagrany materiał, gdyż jest on namacalnym dowodem tego jak Ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów są potrzebne w środowisku lokalnym.

2019-11-28Galeria zdjęć: