Skrzynka podawcza

Do Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze dokumenty elektroniczne można dostarczać korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, która dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/ODPGORA/ skrytka ESP lub przesłać na adres skrzynki e-mail: odposimch@gora.com.pl