"Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi,
że zasłużył sobie na niebo,
jednak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami "


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

iż 27 grudnia 2020 roku w wieku 35 lat

zmarł nasz kolega z pracy
 

MACIEJ ORŁOWSKI

 

Odszedł  człowiek uczciwy, szlachetny i pełen entuzjazmu.
W historii naszego Ośrodka zapisał się jako dobry pracownik,

kolega, przyjaciel, chętnie pomagający innym.

Jego pozytywne nastawienie, humor zawsze wprowadzały pozytywną atmosferę

wśród podopiecznych i pracowników.

Niełatwo znaleźć słowa pociechy w tych trudnych dniach.

Rodzinie, przyjaciołom i znajomym zmarłego życzymy sił

do zniesienia bólu i mamy nadzieję, że czas złagodzi poczucie straty.

Prosimy przyjąć od nas wyrazy szczerego współczucia.

Kierownik, pracownicy i podopieczni

Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych

i Mieszkań Chronionych w Górze

2020-12-28