Z HISTORIĄ ZA PAN BRAT

Znajomość historii regionu, powinna być bardzo ważnym ogniwem życia każdego mieszkańca danej gminy, miejscowości. W trakcie spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o”… seniorzy dzielili się informacjami na temat lat minionych. Wspominali okres międzywojenny, wojenny oraz powojenny. Opowiadali o szkolnictwie, życiu codziennym, kulturze. Wspomnienia wywołały atmosferę zadumy i spokoju. Spotkanie było bardzo ciekawe, a jego uwieńczeniem był film o przyrodzie naszego regionu. Dziękujemy Pani Eli Maćkowskiej z pracowni historii ziemi górowskiej za przeprowadzenie zajęć.

2020-03-04Galeria zdjęć: